Ahmet Şefik Tevfik Okday / Kimdir?

İyinur Ergün Ça, 21/03/2012 - 09:46 tarihinde yazdı

20 Temmuz 1909'da Berlin'de doğdu. Bu sırada Babası Ali Nuri bey, süvari üsteğmeni olarak Prusya Harp Akademisi'ne devam ediyor ve II. Dragor kassa alayında vazife görüyordu.

1914'de I. Cihan Savaşı çıktığında ailece İstanbul'a dönerler ve büyükbabası Tevfik Paşa'nın Ayazpaşadaki konağına (sonradan Park Otel oldu) yerleşirler.

1916-1918'de üç yıl Alman lisesinin ilkokulunda okudu. Müttefiklerin okulu kapatması üzerine Galatasaray Lisesine geçti ve buradan 1929 yılında mezun oldu. Galatasaray Lisesinde Hasan Ali Yücel, Max Bonnafous (Petain Hükûmetinin Maarif Nazırı), Bayen (Bordeaux Üniversitesinin sonraki rektörü), Memduk Şevket Esendal (CHP Um.Kâtibi) gibi çok yüksek şahsiyetlerin talebesi olmak mutluluğunu yaşadı.

1929'da Mühendislik tahsili yapmak için Almanya'ya giderken herkes kendisine: "Deli misin, mühendis olup da ne yapacaksın?" dedi. Pek de haksız sayılmazlardı, zira Şefik Okday anılarında :"İstanbul'da 2 çimento fabrikasından başka (meşhur Feshane kumaş fabrikası hariç) tek fabrika yoktu. İstanbul-İzmit arasında da (Herekedeki dokuma fabrikası hariç), fabrika şöyle dursun, otomobil yolu bile yoktu" diye belirtmektedir.

Almanya'da iki yıla yakın çeşitli fabrikalarda staj gördükten sonra Berlin Technische Hochschule'sine girdi ve 1937'de makina Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Bir yıl İstanbul'da Karamürsel Mensucat fabrikasında çalıştı, üç yıla kadar Yedeksubay kaldı

Mezun olduktan sonra, 1936'da babası Ali Nuri bey'in emeklilik sonrası kurduğu şirkette teknik ithalat işlerinde de çalışmaya başladı ve 1945'te "Oklar Limited" Şirketini kurdu

Aynı zamanda da Yıldız Teknik Okulunda (bugünkü Yıldız Üniversitesinde) Makina Elemanı Dersini okutmaya başladı ve dörder kez yeni baskısı yapılan ve bugün hala piyasada satılan Altı Ciltlik Makina Elemanları Kitaplarını yazdı (ilk baskı 1950'de)

1935'de, sonradan İslamiyeti kabul eden, bir Alman kızla evlendi. Güven ve Meral isminde iki çocukları oldu. 33 yıllık mutlu bir evlilikten sonra karşılıklı anlaşma ile ayrıldılar

1968'de, 26 yıl Makina hocalığı yaptıktan sonra, Yıldız Üniversitesi'nden istifa etti ve o zaman 4 cilt olan Makina Elemanları kitaplarını 6 cilde çıkardı ve diğerlerini elden geçirerek yeni baskılarını yaptı. Böylelikle hocalığını yurt çapında sürdürdü.

1977'de, babası Ali Nuri bey vefat edince, iki büyük valiz dolusu, evrak, mektuplar, harp günlükleri, fermanlar, tarihi fotoğraflar, eski ve yeni türkçe gazete kupürleri, notlar v.s. evraklarla karşılaşınca "Büyükbabam Son Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa" kitabını yazmaya başladı. Büyük ilgi gören bu kitaptan cesaret olarak Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, Padişah Yaveri İki Sadrazam Oğlu Anlatıyor kitabını kaleme aldı.

1968'de ikinci evliliğini bir Avusturyalı hanımla yaptı. Kendisinden 1974'de Jülide isminde bir kızı oldu, ancak bu evlilik de 1975'de son buldu. Böylelikle bütün vaktini kitaplarına ayırdı ve türkçe anı kitaplarını okumuş olan Alman dostlarının tavsiyelerine uyarak Almanca Der Letzte Grosswesir und Seine Preussischen Söhne (Son Sadrazam ve Prusyalı iki oğlu) isimli kitabını yazdı. Muster-Schmidt Verlag, Alman yayınevinin gayretleriyle, bu kitap Almanya'da büyük ilgi gördü ve kendisi pek çok önemli yerde konferanslar verdi.

92 yaşında, teknik çalışmalarını sona erdirdiği makine elemanları 5.cilt 4. baskısını göremeden, 26 Nisan 2002 hayata gözlerini yumdu.

Kitabı vefatından sonra kadim dostları tarafından iki ay sonra yayımlandı.

Şefik Okday Almancayı çok iyi, Fransızcayı da iyi derecede bilmekteydi.

+++ Şefik Okday anasayfa

kategori: